Dřín jarní, svída dřín Cornus mas WW04

Od:

Dřín jarní Cornus mas WW04, 20.3.2020, Slešťůvka, foto Karel Babíček