Vikev ptačí Vicia cracca WW05

Od:

Vikev ptačí Vicia cracca WW05, 23.6.2020, Slešťůvka, Slunné louky, foto Karel Babíček