Vikev ptačí Vicia cracca WW03

Od:

Vikev ptačí Vicia cracca WW03, 23.6.2020, Slešťůvka, Slunné louky, foto Karel Babíček