Vikev chlupatá Vicia hirsuta

Od:

Karel Babíček

Bobovité Fabaceae

 

Vikev chlupatá Vicia hirsuta (L) S. F. GRAY

Popis: Jednoleté byliny. Lodyhy popínavé, větvené, 30 – 60(80) cm dl., hranaté, olysalé. Listy s 6 – 8 páry lístků., vřeteno zakončené větvenou úponkou. Palisty polostřelovité, dolní cíp někdy 2 – 4 klanný. Lístky krátce řapíčkaté, čárkovité, 5 – 12 (25) mm dlouhé, na vrholu zaokrouhlené, uťaté nebo vykrojené, s nasazenou špičkou. Květenství s 2 – 4 (7) květy, stopky květenství 10 – 40 mm dl., květní stopky 2 – 3 mm dl. Květy odstálé až nicí; kalich zvonkovitý, 2,0 – 2,5 mm dl., přitiskle chlupatý, zelený, kališní cípy nestejně dlouhé, šídlovité, kratší než kališní trubka. Koruna 3 – 4 mm dlouhá, bělavá až světle modrofialová, pavéza vejčitá, křídla a člunek přibližně stejně dlouhé jako pavéza. Lusky nejčastěji se dvěma semeny, chlupaté nebo lysé, v místě semen vypouklé. Semena kulovitá.

Ekologie: Ve Slešťůvce rostliny nalezneme podél pěšiny ke kapličce a četněji na Slunných loukách. Tento druh vikve je častým polním plevelem, je široce v ČR rozšířen. Nevyskytuje se pouze na kyselých, zamokřených a zasolených půdách.

Význam: V travních porostech zvyšuje kvalitu pícnin vzhledem k obsahu bílkovin. Nevýhodou je její poléhavý růst, kdy se zaplétá do okolních rostlin a porost poléhá. Lze ji využívat i pro tzv. zelené hnojení. Semena lze po nabobtnání konzumovat.

Ohrožení a stupeň ochrany: Vikev chlupatá není chráněnou rostlinou

 

Období kvetení: V. – VIII. měsíc

 

 

 

 

Hlavní literární zdroje:

    Chrtková A. (1995): Vicia L. – vikev. – In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. et Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, p. 386–414, Academia, Praha

   Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. et Štěpánek J., (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech republic]. Ed. 2, p. 438-439, Academia, Praha.

 

Více na Pladias.cz

Více na Botany.cz