Užanka lékařská Cynoglossum officinale WW04

Od:

Užanka lékařská Cynoglossum officinale WW04, 7.5.2020, Slešťůvka, Slunné louky, foto Karel Babíček