Trnovník akát Robinia pseudoacacia WW01

Od:

Trnovník akát Robinia pseudoacacia, WW01, 09.10.2020, Slešťůvka, Úvozy na kapličkou, foto Karel Babíček