Svída krvavá Cornus sanguinea WW04

Od:

Svída krvavá Cornus sanguinea WW04, 3.6.2020, Slešťůvka, podél přístupové cesty ke studánce, foto Karel Babíček