Svída krvavá Cornus sanguinea WW03

Od:

Svída krvavá Cornus sanguinea WW03, 3.6.2020, Slešťůvka, podél přístupové cesty ke studánce, foto Karel Babíček