Rozrazil rozprostřený Veronica prostrata WW06

Od:

Rozrazil rozprostřený Veronica prostrata, WW06, 10.5.2020, Slešťůvka, Slunné louky, foto Karel Babíček