Rozrazil rozprostřený Veronica prostrata WW05

Od:

Rozrazil rozprostřený Veronica prostrata, WW05, 10.5.2020, Slešťůvka, Slunné louky, foto Karel Babíček