Rozrazil rozprostřený Veronica prostrata WW04

Od:

Rozrazil rozprostřený Veronica prostrata, WW04, 10.5.2020, Slešťůvka, Slunné louky, foto Karel Babíček