Rozrazil rozprostřený Veronica prostrata WW02

Od:

Rozrazil rozprostřený Veronica prostrata, WW02, 7.5.2020, Slešťůvka, úbočí v horní části přístupové cesty ke kapličce, foto Karel Babíček