Rozrazil rozprostřený Veronica prostrata WW01

Od:

Rozrazil rozprostřený Veronica prostrata, WW01, 7.5.2020, Slešťůvka, úbočí v horní části přístupové cesty ke kapličce, foto Karel Babíček