Pryskyřník hlíznatý Ranunculus bulbosus WW07

Od:

Pryskyřník hlíznatý Ranunculus bulbosus, WW07, 27.4.2020, Slešťůvka, úbočí přístupové cesty ke kapličce, foto Karel Babíček