Pryskyřník hlíznatý Ranunculus bulbosus WW06

Od:

Pryskyřník hlíznatý Ranunculus bulbosus, WW06, 7.5.2020, Slešťůvka, úbočí přístupové cesty ke kapličce, foto Karel Babíček