Plicník tmavý Pulmonaria obscura WW05

Od:

Koruna nálevkovitá, korunní trubka zdéli nebo o málo delší než kalich
Plicník tmavý Pulmonaria obscura, WW05, 16.3.2020, Slešťůvka, Jabloňový sad, foto Karel Babíček