Perleťovec stříbropásek Argynnis paphia

Od:

Jan Barnet

Podčeleď: Perleťovci Heliconiinae               

Popis: Perleťovec stříbropásek je velký nápadně zbarvený denní motýl. Rozpětí křídel dosahuje 55-65 mm. Samice mají křídla mírně nazelenalá oproti jasně oranžovým samcům, kteří mají navíc na předních křídlech podél žilek čtyři tvz. voničkové pruhy. Rub zadních křídel je zelenavý se třemi stříbrnými pásky. Se složenými křídly je tak motýl na vegetaci dobře maskován. Vzácně se vyskytují šedozelené  samičky se zachovalou černou kresbou (forma valesina).

Bionomie: Vyskytuje se na vlhkých lesních loukách, pasekách, při březích potoků a kolem vlhkých lesních cest. Není plachý, takže se lze k němu snadno přiblížit. Má jednu generaci ročně (monovoltinní). Imago létá od konce června do poloviny září. Dospělci se živí sáním nektaru z květů a medovice od mšic. Často sedávají na květenství sadce konopáče či pcháčů. Samičky kladou vajíčka jednotlivě na kmeny stromů nízko nad zemí. Vajíčka jsou krémově bílá až lehce žlutavá a jsou zbrázděna příčnými a podélnými lištami. Čerstvě vylíhlé housenky sežerou vaječný obal a přezimují pod kůrou. Hlavní živnou rostlinou jsou převážně violky (Viola spp.). Housenky můžeme také nelézt na maliníku. Černá housenka má na hřbetě dva žluté pruhy a na bocích žluté skvrny a trny. V květnu se zakuklí. Šedavě hnědá kukla má stříbrné výrůstky, které mění později barvu na zlatou. Kukla visí na rostlinách.

Význam: Opyluje květy bylin a keřů.

Ohrožení a stupeň ochrany: Druh není ohrožen. V ČR je rozšířen po celém území od nížin do hor. V posledních desetiletích jeho početnost klesá v důsledku intenzivního hospodaření v krajině.

Letová perioda

 

 

 

Literární zdroje:

Zahradník J. et Severa F. (2007): Hmyz. Ed. 2, p 262, Aventinum, Praha

http://www.lepidoptera.cz/motyli/perletovec-stribropasek-argynnis-paphia-linnaeus-1758

http://www.naturabohemica.cz/argynnis-paphia/

 

Více na Lepidoptera.cz 

Více na Koláčkova galerie motýlů