Modřenec chocholatý Muscari comosum W06

Od:

Modřenec chocholatý Muscari comosum, WW06, 23.6.2020, Slešťůvka, Slunné louky, foto Karel Babíček