Modřenec chocholatý Muscari comosum W05

Od:

Modřenec chocholatý Muscari comosum, WW05, 23.6.2020, Slešťůvka, Slunné louky, foto Karel Babíček