Modřenec chocholatý Muscari comosum W04

Od:

Modřenec chocholatý Muscari comosum, WW04, 23.6.2020, Slešťůvka, Slunné louky, foto Karel Babíček