Modřenec chocholatý Muscari comosum W03

Od:

Modřenec chocholatý Muscari comosum, WW03, 23.6.2020, Slešťůvka, Slunné louky, foto Karel Babíček