Modřenec chocholatý Muscari comosum W02

Od:

Modřenec chocholatý Muscari comosum, WW02, 23.6.2020, Slešťůvka, Slunné louky, foto Karel Babíček