Kudlanka nábožná Mantis religiosa WW04

Od:

Kudlanka nábožná Mantis religiosa, WW04, 12.9.2020, Slešťůvka Slunné louky, foto Jan Barnet