Kudlanka nábožná Mantis religiosa WW03

Od:

Kudlanka nábožná Mantis religiosa, WW03, 12.9.2020, Slešťůvka Slunné louky, foto Jan Barnet