Kudlanka nábožná Mantis religiosa WW02

Od:

Kudlanka nábožná Mantis religiosa, WW02, 12.9.2020, Slešťůvka Slunné louky, foto Jan Barnet