Kozlíček kovolesklý Phytoecia caerulescens WW01

Od:

Kozlíček kovolesklý Phytoecia caerulescens WW01, 16.5.2020, Slešťůvka, Slunné louky, foto Karel Babíček