Kozinec cizrnovitý  Astragalus cicer

Od:

Karel Babíček

Bobovité Fabaceae

 

Kozinec cizrnovitý  Astragalus cicer L.

Popis: Vytrvalé rostliny, lodyhy poléhavé často koncová část vystoupavá, dlouhé až 80 cm, přitiskle chlupaté. Listy lichospeřené 9-13 (18)cm dlouhé obvykle s 10 – 18 páry krátce řapíkatých lístků. Lístky eliptické, vejcovité až kopinaté, na vrcholu tupé někdy špičaté, oboustranně chlupaté. Palisty vejčitě podlouhlé až kopinaté, u horních listů trojúhelníkovité. Květenství je hrozen obsahující 10 – 22 (40) květů. Kališní trubka s hustými černými chlupy a kališní cípy z trojúhelníkovité báze šídlovité. Korunní lístky bílé, světle žlutavé až nazelenalé, korunní lístky dlouze nehetnaté, pavéza podlouhle kosočtverečná, na vrcholu vykrojená, křídla (dva postranní korunní lístky) tupě špičatá, ouškatá, kratší než pavéza. Člunek (dva spodní korunní lístky) poněkud kratší než pavéza. Lusky vejcovité až široce elipsoidní, uvnitř obvykle 4-10 ledvinovitých až široce srdčitých semen, která zůstávají uzavřena přehrádkami.

Ekologie: Ve Slešťůvce se s kozincem cizrnovým setkáváme ponejvíce na Slunných loukách. Obecně se jeho výskyt a šíření spojuje s antropicky (v důsledku činnosti člověka) ovlivněnými stanovišti.   

Význam: Zdroj pylu a nektaru pro hmyz, často je navštěvován čmeláky a včelami.

Ohrožení a stupeň ochrany: Rostlina se v ČR běžně vyskytuje, není začleněna mezi chráněné rostliny.

Období kvetení: VI. – VII. měsíc

 

 

 

 

 

Hlavní literární zdroje:

Chrtková A., Kubát K. (1995): Astragalus L. – kozinec. – In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. et Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, p. 368–377, Academia, Praha. 
Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. et Štěpánek J., (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech republic]. Ed. 2, p. 424-425, Academia, Praha.