Kakost smrdutý Geranium robertianum WW03

Od:

Kakost smrdutý Geranium robertianum, WW03, 7.6.2020, Slešťůvka, Žleby nad kapličkou, foto Karel Babíček