Kakost smrdutý Geranium robertianum WW01

Od:

Kakost smrdutý Geranium robertianum, WW01, 7.6.2020, Slešťůvka,Žleby nad kapličkou, foto Karel Babíček