Dřín jarní, svída dřín Cornus mas WW05

Od:

Dřín jarní Cornus mas WW05, 20.3.2020, Slešťůvka, foto Karel Babíček