Dřín jarní, svída dřín Cornus mas WW03

Od:

Dřín jarní Cornus mas WW03, 20.3.2020, Slešťůvka, foto Karel Babíček