Dřín jarní, svída dřín Cornus mas WW02

Od:

Dřín jarní Cornus mas WW02, 20.3.2020, Slešťůvka, foto Karel Babíček