Dřín jarní, svída dřín Cornus mas WW01

Od:

Dřín jarní Cornus mas WW01, 20.3.2020, Slešťůvka, foto Karel Babíček