Čičorka pestrá Securigera varia WW06

Od:

Čičorka pestrá Securigera varia WW06, 23.6.2020, Slešťůvka Slunné louky, foto Karel Babíček