Čičorka pestrá Securigera varia WW05

Od:

Čičorka pestrá Securigera varia WW05, 23.6.2020, Slešťůvka Slunné louky, foto Karel Babíček