Čičorka pestrá Securigera varia WW04

Od:

Čičorka pestrá Securigera varia WW04, 23.6.2020, Slešťůvka Slunné louky, foto Karel Babíček