Čičorka pestrá Securigera varia WW02

Od:

Čičorka pestrá Securigera varia WW02, 23.6.2020, Slešťůvka Slunné louky, foto Karel Babíček