Čičorka pestrá Securigera varia WW01

Od:

Čičorka pestrá Securigera varia WW01, 23.6.2020, Slešťůvka Slunné louky, foto Karel Babíček