Čičorka pestrá Securigera varia

Od:

Karel Babíček

Čeleď:   Fabaceae – bobovité

Čičorka pestrá Securigera varia L.

 

Popis:  Vytrvalá rostlina. Lodyhy dlouhé 30 až 100 cm, poléhavé, terminální část s květy vystoupavá. Větvené lodyhy jsou hranaté, rýhované. Listy mají 6 až 12 párů lístků, které jsou obvejčité až podlouhle čárkovité, často zakončeny špičkou, zelené, lysé nebo spoře ochlupené, velikost 10 – 18 mm. Květenství je okolík 12 – 20 květý, který je nasazen na 2-10 centimetrů dlouhou stopku. Květy vonné, kalich široce zvonkovitý, kališní cípy kratší než kališní trubka. Čepel pavézy květu růžová až světle fialová, křídla široce vejčitá bílá nebo světle růžová. Člunek přibližně stejně dlouhý jako křídla, bílý nebo světle růžový a na špičce purpurově červený. Lusky čárovité, vzhůru zakřivené, velikost 20 – 45 mm, rozděleny na 3 – 8 dílů. Semena elipsoidní, 3,5 – 4 mm dlouhá, hladká, hnědá, olivově zelená.

Ekologie:  Část se vyskytuje v travnatých porostech, na okrajích cest, náspů, lesních lemů. Ve Slešťůvce je nejčetněji nacházena na Slunných loukách.   Dříve hojně rozšířená čičorka v travních porostech ustupuje vlivem intenzifikačních zemědělských postupů. S tím souvisí i snižování či vymizení populací motýlů, pro které je živnou rostlinou. Nejvíce jsou postiženi modrásci např.  modrásek čičorkový (Cupido alcetas),   Modrásek podobný (Plebejus Argyrognomon), modrásek černolemý  (Plebejus argus), modrásek vikvicový (Polyommatus coridon), modrásek jetelový (Polyommatus bellargus) nebo vřetenuška čičorková (Zygaena ephialtes) a mnoho dalších.

Význam:  Mladé rostliny jsou ochotně spásány, ve starších rostlinách a v semenech je zvýšený obsah toxických látek.Čičorka obsahuje srdeční glykosidy (hyrkanosid, koronilin), které byly podstatou i dřívějšího lidového léčebného používání jako srdečního léku.  Dále obsahuje kyselinu beta-nitropropionovou, která  narušuje dýchací řetězec v mitochondriích a její vysoké dávky vedou k neurodegenerativním změnám v mozku. Nitropropionová kyselina se též v zažívacím traktu vstřebává a v oběhovém systému se uvolňují dusitanové ionty a oxidací dvojmocného železa v hemoglobinu na trojmocné vzniká toxický methemoglobin, čímž je blokován přenos kyslíku v organismu.  

 

Ohrožení a stupeň ochrany:   V ČR není rostlina chráněna. U nás ve Slešťůvce si ochranu rozhodně zasluhuje, protože uchování jejího výskytu na Slunných loukách je nezbytné pro vývoj heliofilního hmyzu zvláště modrásků.

 

Období kvetení:  IV. – IX. měsíc

 

 

 

 

 

 

Více na Pladias.cz

Více na Botany.cz