Čemeřice východní Helleborus orientalis WW02

Od:

Čemeřice východní – Helleborus orientalis WW02, 16.3.2020, Slešťůvka u kapličky, foto Karel Babíček