Čemeřice východní Helleborus orientalis WW01

Od:

Čemeřice východní – Helleborus orientalis WW01, 16.3.2020, Slešťůvka u kapličky, foto Karel Babíček