Brslen evropský Euonymus europaeus WW06

Od:

Brslen evropský Euonymus europaeus, WW06, 9.10.2020, Slešťůvka, úbočí pod Starou třešňovkou, foto Karel Babíček