Brslen evropský Euonymus europaeus WW05

Od:

Brslen evropský Euonymus europaeus , WW05, 9.10.2020, Slešťůvka, úbočí pod Starou třešňovkou, foto Karel Babíček