Brslen evropský Euonymus europaeus WW02

Od:

Brslen evropský Euonymus europaeus , WW02, 1.6.2020, Slešťůvka, úbočí pod Starou třešňovkou, foto Karel Babíček