Česnek viničný Allium vineale L.
Česnek viničný Allium vineale L. Nekvetoucí rostliny vytvářejí husté trsy připomínající vzhledem i chutí pažitku. Tyto sterilní rostliny nacházíme od března do konce května, kdy se zatahují.  Kvetoucí rostliny nacházíme od července do září.
Hadinec obecný Echium vulgare L.
Dvouleté až vytrvalé byliny. Lodyha přímá, jednoduchá, obvykle 30-90 cm vysoká. Občas se hadinec používal jako součást čajových směsí určených proti nachlazení horních cest dýchacích, jako diuretikum (látka zvyšující množství vylučované moči) nebo protizánětlivě. při zevním použití.
Sylva Helánová

Sylva Helánová

Co se týče Slešťůvky, napíši to jen za sebe a nezaručuji, že ty vzpomínky nejsou zkreslené dětským vnímáním světa.  Asi to bude dost neucelené a mnohdy i bez kontextu, ale jsou to vzpomínky…
Kozlíček kovolesklý Phytoecia caerulescens (Scopoli, 1763)
Kozlíček kovolesklý - jeho výskyt je vázán na teplejších oblasti. Obývá neobhospodařované zahrady, ruderální plochy, náspy, lesostepi i stepi. Za slunných dnů je jeho letová aktivita nejvyšší . Ve Slešťůvce jsou hlavními živnými rostlinami hadinec obecný Echium vulgare a užanka lékařská Cynoglossum officinale, které zde nacházíme ponejvíce na Slunných loukách.
Zběhovec lesní Ajuga genevensis L.
Zběhovec lesní je světlomilná rostlina se širokou ekologickou amplitudou. Lesy, úhory, travnaté meze, stráně, lesní lemy. Ve Slešťůvce je v době květu nepřehlédnutelný zvláště na úbočích podél horní části přístupové stezky ke kapličce a na Slunných loukách.
Užanka lékařská Cynoglossum officinale L.
Užanka lékařská Cynoglossum officinale často roste na druhotných stanovištích, rumištní lokality, okraje polí a komunikací, na náspech apod. Nejčastěji se vyskytuje v termofytiku (oblast s výskytem teplomilných rostlin) Ve Slešťůvce se s ní setkáme na Slunných loukách.
Česnek medvědí Allium ursinum L.
Česnek medvědí ve stinných listnatých lesích vytváří v jarním období dominantní rozsáhlý pokryv - jarní aspekt. Rostliny pod stromy, které využívají sluneční svit pro svůj vývoj v časném jarním období před jejich olistěním řadíme mezi jarní efemeroidy. Rozrůstá se nejčastěji na písčitohlinitých až jílovitých půdách, bohatých na živiny a vodu. Ve Slešťůvce byl v minulosti vysazen uměle a nyní je nacházen ve Stinné nivě a v Olšině. Zvýšený zájem sběračů však potlačuje jeho rozrůstání a je zde nacházen pouze roztroušeně.