Jahodník trávnice Fragaria viridis WESTON
Jahodník trávnice Fragaria viridis Často roste na pastvinách, suchých loukách, výslunných travnatých stráních a světlých lesních okrajích. Ve Slešťůvce hojně zastoupena na úbočích podél přístupové cesty ke kapličce a zvláště na Slunných loukách.