Orsej jarní – Ficaria verna
Orsej jarní v  ČR roste na vlhkých loukách, ve vlhčích listnatých lesích nebo křovinách. Ve Slešťůvce najdeme orsej především ve stinné vlhké nivě po obou březích potůčku Slešťůvka. Jeho výskyt je zde opravdu hojný a z jara opravdu stojí za povšimnutí.