Pryšec chvojka  Euphorbia cyparissias

Karel Babíček

Čeleď:  Pryšcovité Euphorbiaceae 

Popis: Pryšec chvojka je vytrvalé trsnatá bylina. Lodyhy přímé, 15—40 cm vysoké, nevětvené, hustě listnaté. Listová čepel čárkovitá až čárkovitě obkopinatá, často na okrajích podvinutá, na vrcholu tupá nebo krátce špičatá, na bázi