Chlupáček zední Pilosella officinarum
Chlupáček zední Pilosella officinarum  nebo též jestřábník chlupáček Hieracium pilosella L. je vytrvalá bylina až 30 cm vysoká s přízemní růžicí a jedním úborem. Upřednostňuje sušší travnatá místa, louky, vřesoviště, světlé lesy a jejich lemy. Ve Slešťůvce se s ním setkáme na úbočích podél přístupové cesty ke kapličce a na Slunných loukách. Květy důležitým potravním zdrojem pro pyložravý hmyz.