Olše lepkavá Alnus glutinosa
Olše lepkavá - keř nebo strom až 20–35 m vysoký. Koruna podlouhle vejcovitá až jehlancovitá. Krajinotvorná dřevina, užívá se ke zpevňování břehů potoků. Poměrně dobře snáší průmyslové exhalace. Vysazuje se i v parcích a zahradách. Dřevo je žluté až oranžové, za sucha načervenalé, lehké, měkké, dobře štípatelné, málo pružné, odolné proti vodě.
Líska obecná  Corylus avellana
Líska obecná je keř 2–6 (8) m vysoký. Ve Stinné nivě, kolem prameniště a v Cihlářském úvozu nacházíme mohutnější, staré až stromovité formy lísky tvořící husté porosty. Ve Stinné nivě ve svahu na pravé straně toku Slešťůvky dominuje.  Obsažené silice, třísloviny, sacharidy a další látky mírně ovlivňují průběh průjmových onemocnění a jsou močopudné. Lískové ořechy obsahují vitamíny skupiny B, bílkoviny a tuky, přisuzuje se jim též antioxidační účinek. Dožívá se 60–80 let.